fbpx
Inveclean

Časté chyby pri elektroinštaláciách, ktoré vás stoja peniaze (a možno aj zdravie). Robíte ich aj vy?

Elektroinštalácia je nenápadná, ale dôležitá súčasť každej domácnosti. Dodáva nám energiu pre naše spotrebiče, osvetlenie a ďalšie zariadenia. Ak je však vykonaná nesprávne, môže to viesť k vážnym problémom, ako sú úrazy elektrickým prúdom, skraty a požiare. Okrem toho vás nekvalitná elektroinštalácia môže stáť peniaze v budúcnosti v podobe opráv a údržby.

V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri elektroinštaláciách, a poradíme vám, ako sa im vyhnúť.

Zásahy do elektroinštalácie bez odbornej licencie

Toto je absolútne najvážnejšia a najnebezpečnejšia chyba, akú môžete urobiť. Podľa zákona môže do elektroinštalácie zasahovať iba kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Zásahy neodborníkov sú nelegálne a predstavujú enormné riziko pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho okolia.

Riešenie:

Vždy si na elektroinštaláciu najmite licencovaného elektrikára. Pred začatím prác si overte jeho licenciu a osvedčenia.

Ignorovanie projektu a revízie

Projekt elektroinštalácie je kľúčový dokument, ktorý definuje rozmiestnenie zásuviek, vypínačov, svietidiel a ističov. Revízia elektroinštalácie je kontrola, ktorá overuje, či je elektroinštalácia vykonaná v súlade s projektom a normami.

Mnoho ľudí si myslí, že projekt a revízia sú zbytočné výdavky. To je však veľká chyba. Projekt a revízia vám pomôžu:

 • Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú elektroinštaláciu
 • Uľahčiť údržbu a opravy elektroinštalácie
 • Predísť budúcim problémom

Riešenie:

Pred začatím elektroinštalácie si vždy nechajte vypracovať projekt a po dokončení elektroinštalácie si nechajte urobiť revíziu.

Používanie nekvalitného materiálu a náradia

Kvalitný materiál a náradie sú kľúčové pre bezpečnú a spoľahlivú elektroinštaláciu. Nekvalitný materiál sa môže ľahko poškodiť, čo môže viesť k skratom a požiarom. Nekvalitné náradie vám môže zraniť alebo sťažiť prácu.

Riešenie:

Vždy používajte kvalitný materiál a náradie od renomovaných výrobcov. Nešetrite na materiáli a náradí, pretože to môže mať vážne následky.

Nedostatok zásuviek

V dnešnej dobe máme v domácnostiach stále viac a viac spotrebičov. Preto je dôležité mať dostatok zásuviek, aby ste ich nemuseli preťažovať predlžovačkami. Predlžovačky sú nebezpečné a predstavujú riziko požiaru.

Riešenie:

Pred začatím elektroinštalácie si premyslite, koľko zásuviek budete potrebovať v každej miestnosti. Nebojte sa namontovať viac zásuviek, ako si myslíte, že budete potrebovať. Lepšie je mať viac zásuviek, ako ich potom nemať dosť.

Nesprávny výber farieb a dizajnu

Elektroinštalačné prvky, ako sú vypínače, zásuvky a svietidlá, by mali ladiť s interiérom vašej domácnosti. Nesprávny výber farieb a dizajnu môže narušiť estetiku vášho domova.

Riešenie:

Pri výbere elektroinštalačných prvkov si premyslite, aký štýl sa vám páči a aký bude ladiť s vaším interiérom. Nebojte sa kombinovať rôzne farby a dizajny, aby ste vytvorili jedinečný vzhľad.

Falošná úspora: Dôverujete najlacnejšej ponuke

Presvedčili sme vás, aby ste si na elektroinštalácie v BA zavolali odborníka? To je skvelé! No aj pri výbere elektrikára v BA je dôležitá opatrnosť. Rovnako ako sa nenechajte zlákať najlacnejším automechanikom alebo nekvalifikovaným murárom, nenechajte sa zlákať ani pochybnou ponukou elektroinštalácie.

Prečo je dôležitá opatrnosť?

 • Nekvalitná práca: Lacný elektrikár môže používať nekvalitné materiály a nevhodnú technológiu, čo môže viesť k poruchám, skratom a požiarom.
 • Nedodržanie noriem: Odborník dbá na dodržiavanie platných noriem a predpisov, čím zaisťuje bezpečnosť a bezproblémovú funkčnosť elektroinštalácie.
 • Žiadne záruky: Pochybný elektrikár vám s najväčšou pravdepodobnosťou neposkytne záruku na prácu, takže v prípade poruchy budete musieť riešiť problémy sami a na vlastné náklady.
 • Skryté poplatky: Nekvalifikovaní elektrikári často lákajú na nízke ceny, no v konečnom dôsledku si účtujú skryté poplatky za rôzne „nepredvídané“ práce.

Ako si vybrať spoľahlivého elektrikára v BA?

 • Opýtajte sa na referencie: Informujte sa u susedov, priateľov a známych, či nemajú skúsenosti s dobrým elektrikárom vo vašom okolí. Prečítajte si recenzie na internete.
 • Preverte si licenciu a osvedčenia: Elektrikár by mal mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti a relevantné certifikáty pre prácu s konkrétnymi produktmi (alarmy, kamery, smart elektroinštalácia).
 • Požiadajte o cenovú ponuku: Vyžiadajte si cenovú ponuku písomne a porovnajte ju s ponukami od viacerých elektrikárov. Nezabudnite sa opýtať na zahrnuté práce a materiály.
 • Opýtajte sa na projekt a revíziu: Spoľahlivý elektrikár vám vypracuje projekt elektroinštalácie a po jej dokončení zabezpečí revíziu.
 • Dôverujte svojmu inštinktu: Ak vám niečo na ponuke alebo prístupe elektrikára nesedí, radšej si vyberte iného.

Nepodceňujte výber elektrikára! Investícia do kvalitnej elektroinštalácie je investíciou do vašej bezpečnosti a pokoja.

Pamätajte, že lacné neznamená vždy dobré. Pri výbere elektrikára dbajte na kvalitu a bezpečnosť, nie len na cenu.